Chrobrego 36, 47-330 Zdzieszowice
77 484 42 87
sekretariat@psp1zdzieszowice.edu.pl

Laboratoria Przyszłości – podsumowanie (grudzień 2021)

Laboratoria Przyszłości – podsumowanie (grudzień 2021)

W ramach #Laboratoriów Przyszłości nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.  60% przyznanych środków już wykorzystaliśmy. Został za nie zakupiony następujący sprzęt:

Obraz zawierający stół

Opis wygenerowany automatycznie

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (lekcje przyrody, geografii, matematyki, chemii, muzyki, języka polskiego, języka angielskiego, religii, historii, nauczania wczesnoszkolnego)  lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności, takich jak:  kółko teatralne, chór, kółko matematyczne, zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia projektowania 3D, zajęcia Kółka Dziennikarskiego, Koła Polonistycznego, zajęcia w świetlicy.

Większy tekst
Kontrast