Artykuł

BEZPŁATNY Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12

800 12 12 12 Potrzebujesz pomocy? Dziecięcy Telefon Zaufania Całodobowy, 7 dni w tygodniu

„Powiedz, co czujesz. Zdemaskuj emocje” to kampania społeczna realizowana przez Ministerstwo Zdrowia. Jej celem jest popularyzowanie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, promocja działań profilaktycznych oraz upowszechnianie informacji o formach pomocy psychologicznej oferowanej przez publiczne placówki.

Kampania jest skierowana do dzieci, młodzieży ale także ich rodziców i opiekunów. To odpowiedź na problemy ze zdrowiem psychicznym młodych ludzi, które wynikają z pandemii COVID-19. Długotrwały okres nauki na odległość, brak kontaktu z rówieśnikami, lęk przed chorobą to czynniki, które narażają młodych ludzi na stres i powodują problemy emocjonalne.
Treści udostępniane w ramach kampanii „Powiedz, co czujesz. Zdemaskuj emocje” będą dotyczyć m.in. troski o zdrowie psychiczne, form pomocy w przypadku pojawienia się niepokojących objawów, infolinii 800 12 12 12, promocji wiedzy na temat zdrowia psychicznego. Materiały mają także przeciwdziałać zjawisku stygmatyzacji i autostygmatyzacji.

Ważnym aspektem kampanii jest upowszechnienie informacji o działalności ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej – I poziomu referencyjnego nowego systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Placówki rozpoczęły swoją działalność w 2020 r. Przekazujemy Państwu również informację o w/w ośrodku działającym w naszym powiecie:
https://psychiatriakrapkowice.pl/osrodek-srodowiskowej-opieki

Większy tekst
Kontrast