Chrobrego 36, 47-330 Zdzieszowice
77 484 42 87
sekretariat@psp1zdzieszowice.edu.pl

BEZPŁATNY Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12

Witryna Zdzieszowickiej Jedynki

BEZPŁATNY Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12

800 12 12 12 Potrzebujesz pomocy? Dziecięcy Telefon Zaufania Całodobowy, 7 dni w tygodniu

„Powiedz, co czujesz. Zdemaskuj emocje” to kampania społeczna realizowana przez Ministerstwo Zdrowia. Jej celem jest popularyzowanie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, promocja działań profilaktycznych oraz upowszechnianie informacji o formach pomocy psychologicznej oferowanej przez publiczne placówki.

Kampania jest skierowana do dzieci, młodzieży ale także ich rodziców i opiekunów. To odpowiedź na problemy ze zdrowiem psychicznym młodych ludzi, które wynikają z pandemii COVID-19. Długotrwały okres nauki na odległość, brak kontaktu z rówieśnikami, lęk przed chorobą to czynniki, które narażają młodych ludzi na stres i powodują problemy emocjonalne.
Treści udostępniane w ramach kampanii „Powiedz, co czujesz. Zdemaskuj emocje” będą dotyczyć m.in. troski o zdrowie psychiczne, form pomocy w przypadku pojawienia się niepokojących objawów, infolinii 800 12 12 12, promocji wiedzy na temat zdrowia psychicznego. Materiały mają także przeciwdziałać zjawisku stygmatyzacji i autostygmatyzacji.

Ważnym aspektem kampanii jest upowszechnienie informacji o działalności ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej – I poziomu referencyjnego nowego systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Placówki rozpoczęły swoją działalność w 2020 r. Przekazujemy Państwu również informację o w/w ośrodku działającym w naszym powiecie:
https://psychiatriakrapkowice.pl/osrodek-srodowiskowej-opieki

 

Większy tekst
Kontrast