Artykuł

SKÓRZAK Krapkowice- Zespół Szkół im. J. Kilińskiego w Krapkowicach

Ósmoklasisto! 

Oferowane przez naszą szkołę kierunki nauczania w Liceum Ogólnokształcącym zostały opracowane z myślą o tym, by otwierały Ci drogę na wiele ciekawych kierunków studiów. Przy wyborze klasy, a przede wszystkim przedmiotów rozszerzonych, kieruj się swoim zainteresowaniami i predyspozycjami! 

Większy tekst
Kontrast