Artykuł

ZS Zdzieszowice- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach

Technikum 

Kształcenie zawodowe odbywa się w nowoczesnym systemie modułowym – nie ma podziału na przedmioty – jest podział na moduły. Nauka odbywa się w blokach 3-4-godzinnych, w maksymalnie 15-osobowych grupach, w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach zawodowych. Szkoła posiada nowoczesną bazę dydaktyczną, sprzęt i oprogramowanie, jak również salę gimnastyczną, siłownię i Studio Fotograficzne do dyspozycji uczniów. 

Branżowa Szkoła I stopnia 

Kształcenie zawodowe prowadzone jest szkole, w zawodach: fotograf i magazynier-logistyk, a także w klasach wielozawodowych, z praktyczną nauką zawodu u pracodawcy. Nauka trwa trzy lata. W przypadku fotografa i magazyniera-logistyka nauka zawodu odbywa się w Szkole. W pozostałych zawodach przez dwa dni w tygodniu w Szkole są realizowane przedmioty ogólnokształcące, a w pozostałe dni uczeń odbywa praktyczną naukę zawodu u pracodawcy. 

Kształcenie zawodowe prowadzone jest w zawodach: fotograf lub magazynier – logistyk, bądź w klasach wielozawodowych, z praktyczną nauką zawodu u pracodawcy. Nauka trwa trzy lata.W klasie wielozawodowej dwa dni w tygodniu w Szkole a w pozostałe dni uczeń odbywa praktyczną nauka zawodu u pracodawcy.  

Nauka w zawodach fotograf oraz magazynier – logistyk odbywa się w całości w Szkole. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczniowie uczą się zawodu w kształceniu modułowym, w pracowniach szkolnych. 

W klasie wielozawodowej proponujemy naukę w klasie patronackiej MULTiSERWIS w zawodach monter izolacji przemysłowych, ślusarz lub betoniarz – zbrojarz ze specjalizacją monter szalunków systemowych. Praktyczna i teoretyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy a po skończeniu szkoły MULTiSERWIS gwarantuje zatrudnienie. Szczegóły tutaj http://www.multiserwis.com.pl/praca/dla_uczniow.php. 

W pozostałych zawodach kształcenie zawodowe teoretyczne ma miejsce na miesięcznych turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników. Kandydat może wybrać każdy interesujący go zawód, poszukać pracodawcy, który przyjmie go na naukę zawodu (można skorzystać z bazy pracodawców dostępnej na stronie internetowej Zespołu Szkół). Pracodawca podpisuje deklarację zgody, którą uczeń dostarcza wraz z podaniem do Branżowej Szkoły I Stopnia (druk deklaracji dostępny jest na stronie ZS). Przez cały okres trwania nauki uczeń pobiera wynagrodzenie młodocianego pracownika zatrudnionego w celu nauki zawodu. 

Jeżeli chcesz być ślusarzem, elektromechanikiem, operatorem obrabiarek skrawających wybierz Przedsiębiorstwo Remontowo-Produkcyjne ZK-REM w Zdzieszowicach. 

Szkoła współpracuje także z firmą B+K z siedzibą w Walcach. B+K zapewnia dojazd na zajęcia spod szkoły. Kształcenie odbywa się w zawodach: drukarz, ślusarz, mechanik, operator urządzeń przemysłu chemicznego. 

Szkoła oferuje do dyspozycji uczniów nowoczesną bazę dydaktyczną, sprzęt i oprogramowanie, jak również salę gimnastyczną, siłownię i Studio Fotograficzne Dla uczniów zainteresowanych fotografią Szkoła proponuje zajęcia dodatkowe w Akademii Fotografii, gdzie można korzystać ze specjalistycznego sprzętu fotograficznego i najnowszego oprogramowania. Dla osób zainteresowanych filmowaniem znajdzie się miejsce na zajęciach ZS PROJECT STUDIO. Dla uatrakcyjnienia nauki w Branżowej Szkole I Stopnia uczniowie mają do dyspozycji szkolną platformę Moodle, a nauczyciele wykorzystują techniki i metody kształcenia na odległość, jako metody uzupełniające kształcenie. Zespół Szkół w Zdzieszowicach został nagrodzony tytułem “Dobrej praktyki” za wykorzystanie platformy Moodle, a w 2018r. uzyskał tytuł Szkoły Zawodowej Najwyższej Jakości! 

Szkoła prowadzi również szeroką współprace międzynarodową ze szkołami zawodowymi z Czech i Słowacji. Młodzież uczestnicząc w wyjazdach zagranicznych doskonali umiejętności językowe, a nawiązane kontakty i przyjaźnie dodatkowo skutkują wakacyjnymi wyjazdami połączonymi ze zwiedzaniem Europy. 

W Szkole panuje atmosfera przyjazna uczniom. Rada Pedagogiczna wspiera inicjatywy, przedsięwzięcia i projekty młodzieży oferując pomoc i wsparcie w ich realizacji. 

Przyjdź do nas i przekonaj się sam! 

Większy tekst
Kontrast