Chrobrego 36, 47-330 Zdzieszowice
77 484 42 87
sekretariat@psp1zdzieszowice.edu.pl

Skład Samorządu Uczniowskiego

Witryna Zdzieszowickiej Jedynki

Skład Samorządu Uczniowskiego

Przewodnicząca

Oliwia Rosół- 7a

Zastępca

Zuzanna Zielińska- 7b

Członkowie

Siegwald Piotr – 6a
Zofia Paleta-7b
Wojszczyk Samuel – 7a
Kwoczała Łukasz – 7b
Boronowski Kacper – 7b
Kurpas Alicja – 8a
Fikus Armin – 8a
Szuster Igor – 8a
Malaka Marta – 8a
Bącalska Katarzyna -8a

Większy tekst
Kontrast