Chrobrego 36, 47-330 Zdzieszowice
77 484 42 87
sekretariat@psp1zdzieszowice.edu.pl

Rekrutacja 2021/2022

Witryna Zdzieszowickiej Jedynki

Rekrutacja 2021/2022

Zdzieszowice, 15 stycznia 2021 r.

Komunikat dyrektora szkoły w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 ze zm.) informuję, że zgłoszenia dzieci do klasy I w roku szkolnym 2021/2022 urodzonych w roku 2014 i zamieszkałych w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach należy składać w terminie do 15.02.2020 r. w sekretariacie szkoły lub elektronicznie (przesłać skan zgłoszenia). Należy również poinformować szkołę, jeżeli dziecko będzie realizowało obowiązek szkolny w innej placówce. Druki zgłoszenia dołączono do komunikatu, ale są również dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce „Rodzice”.

Sekretariat szkoły jest czynny w godzinach 8.00-15.00.

Obwód PSP nr 1:

Ulice: Boczna, Bolesława Chrobrego, Chopina, Cicha, Dworcowa, Friedricha, Górna, Harcerska, Kozielska, Miarki, Myśliwca, Odrzańska, Ogrodowa, Opolska, Osadników, Parkowa,  Pokoju,  Skrajna, Solownia, Sportowa, Wschodnia,  Za Odrą,  Zuchów, Piastów nr 10, 11, 12, 13, 14    

Rekrutacja dla uczniów spoza obwodu
rozpoczyna się od 1 marca 2021

Większy tekst
Kontrast