Chrobrego 36, 47-330 Zdzieszowice
77 484 42 87
sekretariat@psp1zdzieszowice.edu.pl

BIEG PRZEŁAJOWY – MONDO IGRZYSKA DZIECI

Witryna Zdzieszowickiej Jedynki

BIEG PRZEŁAJOWY – MONDO IGRZYSKA DZIECI

W związku z dużym zainteresowaniem Biegiem przełajowym Grand Prix Mondo, który odbył się w maju i czerwcu 2020 postanowiliśmy rozpocząć Jesienny Grand Prix Mondo SZS Opolskie.

Aby zdobyć Mistrza Grand Prix SZS Opolskie należy wziąć udział w trzech biegach Grand Prix Mondo:

Termin:

I BIEG – 07.11.2020. GODZ. 15,00

II BIEG – 14.11.2020 GODZ. 15,00

III BIEG – 21.11.2020 GODZ. 15,00

Uczestnictwo 

W zawodach może wystartować każdy uczeń/uczennica szkoły podstawowej.

Uczeń/uczennica pobiera aplikację ze sklepu Google.Play lub AppStore Bieg Teacker lub Endomondo / jest darmowa i premium, ale wystarczy wersja darmowa/.

Indywidualnie przebiega dystans, robi screen/dystansu i czasu/ potem wysyła go na e-mail tadeuszwalczuk@interia.pltel. 501 242 361 oraz do swojego nauczyciela wychowania fizycznego.

Rocznik 2011 

  • dziewczęta – 400 m, 
  • chłopcy      –  600 m, 

Rocznik 2010

  • dziewczęta – 400 m, 
  • chłopcy      – 600 m,

Rocznik 2009

  • dziewczęta – 600 m, 
  • chłopcy      – 1000 m,

Rocznik 2008 

  • dziewczęta – 600 m, 
  • chłopcy      – 1000 m

Przebieg zawodów:

Uczeń/uczennica wykonuje bieg indywidualnie (we własnym zakresie, w czasie/terminie wyznaczonym przez organizatora, zadanie nie wymaga obecności nauczyciela) na płaskim niezalesionym terenie. Nie wolno biegać na stadionie. Uczestnik biegnie zgodnie z założeniami regulaminu.

  • Szkolny Związek Sportowy Opolskie utworzy ranking biegaczy w każdym roczniku, który zostanie podany na stronie www.szsopolskie.

Klasyfikacja końcowa:

Każdy bieg to punkty za miejsce zajęte w klasyfikacji danego biegu. Do końcowej klasyfikacji będą zaliczane punkty we wszystkich biegach.

Do weryfikacji wyniku należy przesłać screen (zrzut z ekranu) do godz. 12,00 dnia następnego. Późniejsze maile nie będą weryfikowane.

– nie wolno biegać po stadionie, to jest bieg przełajowy( w razie wątpliwości organizator może zażądać screnu mapki z trasą biegu),

– w każdym mailu należy wypełnić tabelkę

Nazwisko i imięRok urodzeniaNazwa szkoły  e-mail
    PSP nr 1 Zdzieszowice 

 

UWAGA

Zalecamy wyjście na bieg z osobą dorosłą.

Na screenie muszą być widoczne: wynik biegu, data i godzina startu.

 

Większy tekst
Kontrast