Chrobrego 36, 47-330 Zdzieszowice
77 484 42 87
sekretariat@psp1zdzieszowice.edu.pl

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 1 w Zdzieszowicach ogłasza…

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 1 w Zdzieszowicach ogłasza…

O G Ł O S Z E N I E

Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Zdzieszowicach

Na podstawie § 32, § 34-36 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XX/156/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach i nadania jej “statutu” (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2016 r. poz. 845 i z 2018 r. poz. 2304) informuje się, że w wyborach uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach zarządzonych na dzień 27 listopada 2019 r. utworzony został Okręg Wyborczy Nr 1 obejmujący Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 w Zdzieszowicach, w którym wybierany jest 1 radny.

Za przeprowadzenie wyborów uzupełniających odpowiada powołana przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1
w Zdzieszowicach Komisja Wyborcza Nr 1 w Zdzieszowicach
w składzie:

1. Natalia Sojka – Przewodniczący
2. Hanna Rozumek kl. 8b – Członek
3. Nicole Gogoj 8a- Członek
4. Anna Ciomplik 8a- Członek
5. Wiktoria Ściepłek 8b- Członek
6. Paweł Mrugała kl. 8b – Członek

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 1 przyjmuje zgłoszenia
kandydatów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zdzieszowiach w bibliotece szkolnej codziennie w godzinach od 9.30 do 12.30 w terminie do dnia 18 listopada 2019 r.
Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 1

Większy tekst
Kontrast