Chrobrego 36, 47-330 Zdzieszowice
77 484 42 87
sekretariat@psp1zdzieszowice.edu.pl

Program “Myślę pozytywnie”

Program “Myślę pozytywnie”

Program „Myślę pozytywnie”

Nasza szkoła bierze udział w programie pt. „Myślę pozytywnie”.

“Myślę pozytywnie” to program kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego oraz upowszechniania wiedzy na jego temat. Projekt zakłada kontynuację działań podjętych przez Fundację w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Kompleksowy program wsparcia pozytywnych zmian w podejściu do zdrowia psychicznego.

Projekt ma odpowiadać na potrzeby współczesnego, rozwijającego się społeczeństwa, w którym istotne staje się wspieranie zdrowia i potencjału psychicznego dzieci i młodzieży, w szczególności w obliczu wielu nowych zagrożeń, wynikających z postępu cywilizacyjnego.

Program ten wyróżnia fakt, że jest wielopłaszczyznowy i zakłada dotarcie do nauczycieli, rodziców, jak i bezpośrednio dzieci i młodzieży. Chcemy uświadomić osobom dorosłym mającym wpływ na rozwój młodych osób jak ważne jest kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne i rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.

W ramach projektu powstała platforma myslepozytywnie.pl, która ma łączyć ze sobą wszystkie najważniejsze elementy programu:

  • bezpłatne materiały (scenariusze wraz pomocami) dla nauczycieli i rodziców
  • e-learning w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego dla rodziców
  • kampanię medialną “Poukładaj sobie w głowie na Nowy Rok”
  • prezentację koncepcji profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
Większy tekst
Kontrast