Chrobrego 36, 47-330 Zdzieszowice
77 484 42 87
sekretariat@psp1zdzieszowice.edu.pl

SZKOLNY KONKURS LITERACKI „ZAWSZE WARTO POMAGAĆ”

SZKOLNY KONKURS LITERACKI „ZAWSZE WARTO POMAGAĆ”

SZKOLNY KONKURS LITERACKI „ZAWSZE WARTO POMAGAĆ”

 1. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka
  w Zdzieszowicach.
 2. Konkurs zorganizowano w ramach obchodów Roku Ireny Sendlerowej.
 3. Cele konkursu:
 • jest wyszukiwanie i rozwijanie talentów literackich uczniów,
 • uwrażliwienie młodzieży na drugiego człowieka, na potrzeby osób chorych, starszych, samotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych, bezrobotnych, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • zmotywowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz osób potrzebujących (aktywny udział w życiu społecznym),
 • twórcze aktywizowanie młodzieży,
 • promowanie pozytywnych postaw i zachowań wśród młodzieży.
 1. Konkurs skierowany jest do uczniów IV-VII PSP1 w Zdzieszowicach
 2. Zasady uczestnictwa:
 • zadaniem uczestników jest napisanie opowiadania lub kartki z pamiętnika- „Zawsze warto pomagać”,
 • opowiadanie może być napisane na komputerze lub ręcznie,
 • pracę należy podpisać i oddać pani Justynie Garbacz do 08.05.18r.
 1. Zasady oceniania prac:
 • samodzielność, prace naruszające prawa autorskie będą dyskwalifikowane,
 • wewnętrzna spójność kompozycji,
 • refleksje autora,
 • pomysłowość, oryginalność i zaangażowanie ucznia w wykonanie pracy,
 • staranność wykonania i ogólne wrażenie estetyczne pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Większy tekst
Kontrast