Chrobrego 36, 47-330 Zdzieszowice
77 484 42 87
sekretariat@psp1zdzieszowice.edu.pl

Rada pedagogiczna

Witryna Zdzieszowickiej Jedynki

Rada pedagogiczna

mgr Beata Stadniczuk – dyrektor szkoły, nauczyciel chemii
mgr Wioletta Sikorska – zastępca dyrektora, informatyka

lp Imię i nazwisko Nauczane przedmioty
1 Beata Stadniczuk EDB, Doradztwo zawodowe
2 Wioletta Sikorska Informatyka
3 Ewa Gołębiowska EW, Kodowanie, Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
4 Bernadeta Donczew EW, Edukacja plastyczna, Plastyka, Kodowanie
5 Irena Nocek EW, Muzyka,Zajęcia rozwijające kreatywność i logiczne myślenie
6 Karina Biały j. polski, Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, Logopedia
7 Dorota Chojecka j. angielski, Innowacja, WOS, GZW
8 Alicja Dymek Matematyka
9 Justyna Garbacz j. polski, Zajęcia rozwijające kompetencje humanistyczne, GZW
10 Ewelina Siudzińska Matematyka, GZW
11 Justyna Klink-Jelito Fizyka, Informatyka, Matematyka, GZW
12 Genowefa Kozubek – Kopecka Historia, Historia i społeczeństwo
13 Hanna Kruczek Muzyka
14 Barbara Kulig j.polski, GZW
15 Małgorzata Mazurek-Pers WF, Basen, GZW
16 Dariusz Polewski WF, Basen, GZW
17 Piotr Rozumek Plastyka
18 Ewa Slawik j.niemiecki, język mniejszości -niemiecki, WHIK, GZW
19 Jennifer Seidel j.niemiecki, język mniejszości – niemiecki
20 Wiesław Walendzik Przyroda, Geografia, Technika, Zajęcia technika, GZW
21 Alicja Kałuża Świetlica, Historia
22 Agnieszka Słoka – Stróżyńska Świetlica, Pedagog
23 Katarzyna Maciak Świetlica
24 Natalia Sojka Biblioteka, j. polski
25 Natalia Mateja – Suchan Psycholog, GZW
26 Wiesław Bartoszek Technika, Informatyka
27 Ks. Dawid Górniak Religia
28 Beata Tatoj (siostra Gizela) Religia
29 Sonia Kowolik Matematyka
30 Hanna Nowak Biologia
31 Magdalena Świątek Usprawnienia ruchowe
32 Lidia Rabiak – Adamska Chemia
33 Anna Urbańczyk – Bekiesch j.niemiecki, język mniejszości – niemiecki

 

Większy tekst
Kontrast