Chrobrego 36, 47-330 Zdzieszowice
77 484 42 87
sekretariat@psp1zdzieszowice.edu.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach

Witryna Zdzieszowickiej Jedynki

Przypominamy o założeniu maseczek
przed wejściem na teren szkoły!

-----------------------------------------------------------

1.    Organizacja nauczania zdalnego dla klas 4-8:
a)    lekcji online na Teams: j. polski, matematyka, j. obce, fizyka, chemia, biologia, przyroda, geografia, historia, wos, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia z wychowawcą, język mniejszości narodowej.
b)    kursów na platformie Moodle: plastyka, muzyka, technika, religia, informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, doradztwo zawodowe, whik, wdż, basen dla uczniów klas IV- VI.

2.    Realizacja zajęć zakresu pomocy pp:
a)    korekcyjno- kompensacyjne - Moodle,
b)     logopedyczne - Moodle,
c)    dydaktyczno – wyrównawcze – Teams,
d)    zajęcia rozwijające uzdolnienia – Teams,
e)    zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się – Moodle,
f)     zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne - Teams

3.    Zajęcia zindywidualizowanej ścieżki kształcenia – Teams.

Zadania domowe zamieszczane będą tam, gdzie realizowana jest lekcja np. j. polski realizowany jest na Teams, więc zadania będą umieszczone na Teamsie.

-----------------------------------------------------------

Szanowni Państwo

Zgodnie ze wskazaniem Kuratorium Oświaty w Opolu przypominamy, o konieczności dostosowania się do obostrzeń przez wszystkich uczniów, które zostały wprowadzone na czas nauczania zdalnego. Dotyczy to głównie powstrzymania się od zbędnego przemieszczania się poza miejscem zamieszkania oraz zabezpieczenia w środki ochrony (m. in. maseczki).

Proszę pamiętać, że uczestnictwo dzieci w lekcjach online na Teams oraz logowania na platformie Moodle są obowiązkowe. Obecności są sprawdzane i monitorowane przez wychowawców klas.

z życzeniami zdrowia przede wszystkim
Beata Stadniczuk

Większy tekst
Kontrast